Oceňování nemovitostí - nabízené služby

Působím jako

 • soudní znalec - znalkyně pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaná znalkyní rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě
 • certifikovaná odhadkyně majetku s licencí na užívání programu ACONS pro tržní oceňování nemovitostí. Odhady zhotovuji zejména pro banky a finanční instituce:
  • MONETA Money Bank, a.s.
  • Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
  • Hypoteční banka, a.s.
  • Fio banka, a.s.
  • Volksbank CZ, a.s.
  • Credoma a.s.
  • mBank (BRE Bank S.A., organizační složka podniku)
  • Komerční banka, a.s.

Svým klientům nabízím zpracování znaleckých posudků a ocenění i odhady tržních hodnot (obvyklých cen) různých typů nemovitostí, zejména

 • rodinných domů
 • bytů a nebytových prostor
 • rekreačních a zahrádkářských chat, chalup a domků
 • vedlejších staveb, venkovních úprav, garáží, studní
 • stavebních, zemědělských i ostatních pozemků
 • nedokončených staveb
 • trvalých porostů
 • komerčních objektů, staveb a budov
 • věcných břemen

Účelem ocenění nemovitostí jsou nejčastěji

 • úvěrová řízení – pro vyřízení hypotečního či jiného úvěru u bank
 • ocenění pro prodej a koupi nemovitosti, daň z převodu nemovitostí
 • dědická a darovací řízení, daň darovací, ocenění pro dědická řízení
 • ocenění věcných břemen
 • vypořádání spoluvlastnictví při dělení společného jmění manželů, při dělení podílového spoluvlastnictví, dělení nemovitostí
 • nepeněžité vklady nemovitostí do majetku firmy
 • soudní spory a arbitráže
 • dražby a exekuce
 • další účely dle konkrétní potřeby

Služby poskytuji

 • jednotlivým občanům
 • fyzickým i právnickým osobám
 • bankám, peněžním ústavům a finančním skupinám
 • městům a obcím
 • soudům, advokátům, orgánům činným v trestním řízení
 • státní správě

Služby nabízím přednostně na území okresu Frýdek-Místek a v dostupném okolí, nicméně není problém vyhovět i klientům poněkud vzdálenějším.