Vážení návštěvníci,

Soudní znalec - razítko

dovolte mi nabídnout Vám k využití své služby

oceňování nemovitostí

odhady tržních hodnot nemovitostí

Jsem soudní znalec - znalkyně pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaná znalkyní rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě.

Jsem odhadkyně majetku s licencí na užívání programu ACONS pro tržní oceňování nemovitostí, který pro svou činnost akceptují banky a finanční instituce.

Jsem certifikovaný odhadce majetku pro oceňování nemovitostí dle metodiky České komory odhadců majetku a norem ČSN platných pro certifikaci.

Svým klientům nabízím zpracování znaleckých posudků a ocenění i odhady tržních hodnot (obvyklých cen) nemovitostí pro různé účely.

»»více informací

stavební rozpočty

V oboru rozpočtování staveb působím od roku 2002 jako specializovaná firma pro vypracování stavebních rozpočtů.

Nabízím komplexní služby v oblasti cenového řízení staveb pro investory, projektanty, dodavatele, fyzické osoby i jiné subjekty.

»»více informací

Těším se na příjemnou a vzájemně výhodnou spolupráci.

Podpis a razítko
Naši partneři
 • MONETA Money Bank, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Českomoravská
  stavební spořitelna, a.s.
 • Hypoteční banka, a.s.
 • Volksbank CZ, a.s.
 • A-consult plus, s.r.o.
  znalecký ústav
 • Společnost pro certifikaci
  odhadců majetku, o.p.s.
 • ÚRS Praha, a.s.
  KROS Plus